Szukaj

O co chodzi w Montessori?


Ponad 100 lat temu pewna włoska lekarka założyła szkołę w biedniejszej dzielnicy Rzymu. Tym samym, Maria Montessori, o której mowa, będąc jedną z pierwszych kobiet – lekarzy, stała się także pionierką nowej metody wychowawczej. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi bez względu na rasę, narodowość i majętność. Jednak była też pedagogiem i antropologiem. Jej pedagogika oparta jest ona na dokładnej obserwacji dzieci, oraz zindywidualizowanym podejściu do każdego z nich. Jej wychowankowie udowodnili, że metody te działają. Tak zwane dzieci montessoriańskie są: skoncentrowane na swoich zadaniach, dążące do samodzielności, budujące wiarę w siebie i z ufnością patrzące na świat. Są odpowiedzialne, umiejące współczuć drugiemu, chętne do pomocy i wykazujące się dużą inicjatywą społeczną. Dzieci pełne cierpliwości i nie poddające się w swoich staraniach. Dzieci znające czym jest szacunek i honor i umiejące to wyrazić wobec siebie i innych. Dzieci radosne! ". Czego można chcieć więcej?

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.” Dr Maria Montessori

W centrum tej metody jest dziecko dla którego mamy stwarzać, jako nauczycie – odpowiednie środowisko – otoczenie.

„Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.” Dr Maria Montessori

Już wcześniej w wielu artykułach pisałam, że najważniejszym jest aby rodzic czy nauczyciel nie hamował swobodnego rozwoju dziecka, co często niechcący czynimy. Także i tu przypomniano, że najważniejsze dla diecka jest odpowiednie przygotowane otoczenie. Dziecko, które uczy się świata nie jest tym zmęczone, wręcz przeciwnie, to ogromna radość i ekscytacja z nowych odkryć. Dopiero z biegiem lat pozbywa się czasem tej skłonności co jest dla człowieka niekorzystne. Przygotowując odpowiednie materiały możemy wspierać u dziecka tę chęć pracy zgodnie z własnymi możliwościami i we własnm tempie. Przyczynia się to do kształtowania samokontroli i dyscypliny.

Montessori zauważyła, że w różnych grupach wiekowych, dzieci różnią się podejściem do świata.Od urodzenia do 6 roku życia dzieci są odkrywcami świata. Eksplorują otoczenie i pochłaniają go. Język, kulturę, religię, zwyczaje, pojęcie piękna.

Pomiędzy 6 a 12 rokiem życia dziecko zaczyna świadomie poznawać świat – kierować swoją wyobraźnią i rozwijaćabstrakcyjne myślenie, aby poznawać jeszcze więcej.

Okres pomiędzy 12 a 18 rokiem życia stanowi czas próby odnalezienia się w społeczeństwie, oceny i rozwijania umiejętności społecznych. Po 18 roku życia, stając się specjalistami w jakiejś dziedzinie, dorosłe już dziecko rozpoczyna współtworzenie świata.

Nigdy nie próbowała manipulować dziecięcym zachowaniem przez nagrody i kary, by osiągnąć jakiś zamierzony cel. Nieustannie eksperymentowała i rozwijała nowe materiały oparte na zainteresowaniach, potrzebach i rozwijających się zdolnościach dzieci. Ci, którzy również kształcili nazywali dr Marię Montessori cudownym pracownikiem.

To właśnie Ona powiedziała:

"Jak inni wierzyłam, że aby wpoić w dziecku ducha pracy i pokoju niezbędne jest zachęcenie go przez pewnego rodzaju zewnętrzne nagrody, które schlebiałyby jego podłym uczuciom takim jak obżarstwo, próżność czy egoizm. Byłam głęboko zadziwiona, kiedy odkryłam, że dziecko, któremu pozwolono na uczenie się odrzuca te niższe odruchy. Namawiałam wtedy nauczycieli, by wycofali używanie tych pospolitych nagród i kar, które przestały już dawno nadawać się dla naszych dzieci, a następnie zawęzili swoje działanie do delikatnego kierowania tych dzieci do odpowiedniej dla nich pracy. "

Jaka jest różnica pomiędzy metodą Montesori,a tradycyjną edukacją?

W wieku przedszkolnym, dzieci poznają świat i uczą się go przez wszystkie pięć zmysłów, a nie tylko słuchając, obserwując czy czytając. Dzieci w klasach czy grupach Montessori uczą się według własnego planu tego, na co mają ochotę w danej chwili wybierając z setek możliwości. W pewnym sensie same wybierają kierunek swojego rozwoju, ale najważniejsze, że sam proces uczenia się staje się dla nich satysfakcjonujący. Nie muszą siedzieć i słuchać tego co nauczyciel w danej chwili im tłumaczy. Mogą indywidualnie lub w grupie podejmować aktywności na które mają ochotę, i które nauczyciel, który zna ich możliwości, wytłumaczył specjalnie każdemu z osobna.

Uczenie się to proces odkrywania,rozwijający koncentrację, motywację, autodyscyplinę i miłość do nauki!

Powyżej szóstego roku życia, dzieci podejmują samodzielne projekty, zbierają informacje, aranżują wycieczki w terenie, organizują wystawy prac, występy artystyczne, czy projekty naukowe. Nie ma typowego szczegółowego planu dnia, książek czy ćwiczeń do wypełniania. Czas nie jest marnowany. Kładzie się ogromny nacisk na szacunek dla wyborów dziecka, pod wspierającym przewodnictwem nauczyciela, który świetnie zna samo dziecko i jego możliwości. Dzieci wiele uczą się od siebie nawzajem, mniej natomiast jest wówczas rywalizacji między nimi. Dzieci w różnym wieku łączone są w grupy co spontanicznie sprawia, że starsze dzielą się swoją wiedzą z młodszymi.

Montessori to zupełnie wyjątkowe podejście do edukacji!

Czy można uczyć dziecko tą metodą w domu?

Wykorzystując wytyczne Montessori można zastosować je w domu. Popatrz na swój dom oczami dzecka. Ma ono ogromną ptrzebę przynależności, która może być zaspokajana poprzez uczestnictwo w codziennych obowiązkach. Najważniejsze to wspierać dziecko w samodzielności. "Pomóż mi zrobić to samodzielnie!"

Warto pozwolić dziecku towarzyszyć sobie w zajęciach dnia codziennego, w ogrodzie, w kuchni. Pozwolić na pewną niezależność. Stwarzanie okoliczności do samodzielnej pracy rozwija poczucie własnej wartości i wszystkich cech, które pomogą w dorosłym już życiu.

Czy metoda Montessori jest dobra dla dzieci z problemami w nauce? A co z tymi szczególnie zdolnymi?

Metoda ta jest stworzona, aby dzieci mogły rozwinąć jak najlepiej swój potencjał i indywidualne zdolności. W klasie dzieci są wspólnotą, uczą się od siebie nawzajem i wszystkie z tego korzystają. Różny wiek dzieci pomaga odnaleźć się w grupie nie mając poczucia bycia gorszym od innych lub lepszym.

Dla dzieci w jakim wieku jest ta metoda?

Najwięcej programów edukacyjnych powstało dla dzieci w grupie wiekowej 3-6 lat. Jednak nie jest ona zarezerwowana jedynie dla przedszkolaków. Istnieją programy dla dzieci od 2 miesiąca życia w przedziale do 3 roku życia, a także w grupie 6-12 lat i 12-15 lat. Są także programy dla liceów.

Czy dzieci tzw. montessoriańskie odnoszą sukcesy?

Nie chodzi tu oczywiście o wyścig szczurów, ale o posiadanie zdolności radzenia sobie w życiu. Badania naukowe wykazują, że dzieci będące absowentami tej metody wychowawczej są lepiej przygotowane do życia z zakresu typowej akademickiej wiedzy, ale także społecznie i emocjonalnie. Zdawalność standaryzowanych testów jest dobra i bardzo dobra w tej grupie uczniów. Znacznie ponad przeciętną dzieci te potrafią natomiast słuchać ze zrozumieniem i wykorzystywać wskazówki, organizować czas, wykorzystywać swoje podstawowych umiejętności w wypełnianiu zadania. Dodatkowo są bardziej odpowiedzialne w porównaniu z grupą kontrolną, wykazują większy entuzjazm w stosunku do nauki i lepiej adaptują się do nowych sytuacji.

#Montessori #mózg #zachowanie

Pobierz bezpłatny mini e-Book

"Ćwiczenia z myślenia"

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz Elżbiety Szymańskiej @2016-2020

Sprzedawca:

Indywidualna praktyka lekarska Elżbieta Szymańska

ul. Rejtana 10/14

Bydgoszcz 85-001

NIP 8882743692