Szukaj

Przytulanie chroni przed cukrzycą?


Każdy z nas chciałby aby jego dziecko wychowywało się w możliwie jak najlepszych warunkach i najlepiej aby było cały czas zdrowe! Wiadomo. Dorastanie w słabych warunkach ekonomicznych jest dla dzieci niekorzystną okolicznością z kilku względów. Nie chodzi tu jednak o mniejsze możliwości edukacyjne. Dzieci z biednych rodzin mają wyższy codzienny poziom hormonu stresu czyli kortyzolu. Taki podwyższony poziom powoduje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób związanych z rozwojem układu metabolicznego - jak otyłość, choroby serca, cukrzyca.

Udowodniono także, że stres powoduje stany zapalne.

W badaniu z 2007 roku uczeni Chen i Miller przeanalizowali grupę nastolatków, u których badano poziom tzw. "wykładników stanu zapalnego" czyli cząstek w organizmie związanych ze stanem zapalnym. Stwierdzono, że niższy status socjoekonomiczny sprzyjał zwiększonemu prawdopodobieństwu występowania tzw. "fenotypu pro-zapalnego", czyli zwiększonego poziomu wykładników stanu zapalnego bez objawów choroby, co sprzyja występowaniu chorób związanych z układem autoimmunologicznym jak arterioskleroza, choroby autoimmunologiczne (organizm wykształca przeciwciała przeciw własnym komórkom), czy nowotwory.

Czy możemy jakoś temu zapobiec?

Otóż troskliwe, czułe rodzicielstwo sprawia, że dziecko czuje się bezpieczne, jest mniej podejrzliwe do ludzi i ogólnie bardziej zrelaksowane czyli poziom hormonu kortyzolu nie rośnie, albo rośnie mniej. Jeśli uczymy dziecko panować nad emocjami, dodatkowo uczy się ono jak radzić sobie ze stresem z zewnątrz ( Repetti 2002).

Zauważono korelację pomiędzy obecnością wykładników stanu zapalnego, a chłodniejszymi uczuciami w stosunku do rodziców co wykazało badani Chen z 2011.

Jednak najbardziej spektakularne badanie - Millera (jestem pod wielkim wrażeniem tegoż) dotyczyło 1215 osób dorosłych, którym zadano wiele pytań dotyczących stosunku z matkami (aktualnego) np.. O poświęcany czas gdy mamy problem, albo o naszą ocenę na ile matki rozumieją nasze problemy, kłopoty itp.. Chodzi o to jak badani postrzegają te relacje.

Następnie przebadano tę grupę pod kątem objawów zespołu metabolicznego - czyli stanu który jest jakby punktem wyjścia dla wielu chorób - m.in.. Cukrzycy. Badano poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze, czy otyłość brzuszną.

Zastanawiacie się jakie były wyniki?

  1. Osoby, które dorastały w rodzinach o niższym statusie socjoekonomicznym miały większe prawdopodobieństwo, że zespół metaboliczny wystąpił u nich.

  2. Jednak 45% z tych osób nie miało takich objawów i te właśnie osoby przedstawiały swoje mamy jako osoby czułe i troskliwe.

  3. Natomiast wśród osób, które przedstawiły swoje mamy jako troskliwe i czułe, nie było korelacji pomiędzy biedniejszym statusem, a występowaniem choroby!!!

  4. Nie zauważono także poprawy stanu zdrowia u osób, które w dzieciństwie były biedne, ale potem się wzbogaciły i ich stopa życiowa poprawiła się.

Są też niestety minusy badania:

Nie można na 100% powiedzieć, że to wszystko zasługa troskliwych mam. Niestety. Badanie nie uwzględniało kwestii genetycznych oraz tematu ojca - na ile on jest opiekuńczy itd..

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można jednak powiedzieć, co potwierdzają też inne badania, że rodzice są dla dziecka taką poduszką chroniącą dziecko przed długofalowymi skutkami stresu w dzieciństwie.

Szczurom też to pomaga

Pat Monaghan przeprowadził w 2012 roku doświadczenie na szczurach i również tak wykazano, że bardziej troskliwa opieka w dzieciństwie skutkowała dłuższym życiem o znacznie lepszej jakości zdrowotnej osobników.

Wracając do naszego gatunku, to w 2013 roku przeprowadzono jeszcze inne badanie z użyciem rezonansu magnetycznego i określono, że osoby posiadające bardziej opiekuńczych rodziców, są mniej narażone na kurczenie się mózgu, będące skutkiem silnego stresu (Luby 2013).

Dodatkowo zauważono, że wśród dzieci narażonych na silny stres w okresie życia płodowego, prawidłowo rozwijały się te z nich, których poświęcono wiele uwagi i dużo przytulano (Sharp 2012).

Podsumowując: warto dużo przytulać, okazywać ciepło i troskę skoro w dzisiejszym świeci nie brakuje stresów i być może dzieciństwo to jedyny prawdziwie bezstresowy czas jaki nasze dzieci mogą mieć w życiu. Zwłaszcza, że poprawia to zdrowie fizyczne, zapobiega stanom zapalnym, długotrwałemu stresowi i jego skutkom.

Źródła:

Chen E, Miller GE, and Parker KJ. 2011. Psychological stress in childhood and susceptibility to the chronic diseases of aging: Moving toward a model of behavioral and biological mechanisms. Psychol Bull. 2011 Jul 25. [Epub ahead of print]

Chen E, Miller GE, Kobor MS, Cole SW. 2011. Maternal warmth buffers the effects of low early-life socioeconomic status on pro-inflammatory signaling in adulthood. Mol Psychiatry. 16(7):729-37.

Francis D, Diorio J, Liu D, Meaney MJ. 1999. Nongenomic transmission across generations of maternal behavior and stress responses in the rat. Science. 286(5442):1155-8.

Luby J, Belden A, Botteron K, Marrus N, Harms MP, Babb C, Nishino T, Barch D. 2013. The effects of poverty on childhood brain development: the mediating effect of caregiving and stressful life events. JAMA Pediatr. 167(12):1135-42.

Meaney MJ. 2001. Maternal care, gene expression, and the transmission of individual differences in stress reactivity across generations. Annu Rev Neurosci. 24:1161-92.

Miller G and Chen E. 2007. Unfavorable socioeconomic conditions in early life presage expression of proinflammatory phenotype in adolescence. Psychosom Med. 69(5):402-9.

Miller GE, Lachman ME, Chen E, Gruenevald TL, Karlamangla AS, and Seeman TE. 2011. Pathways to resilience: Maternal nurturance as a buffer against the effects of childhood poverty on metabolic syndrome at midlife. Psychological Science.

Monaghan P, Heidinger BJ, D'Alba L, Evans NP, and Spencer KA. 2012. For better or worse: reduced adult lifespan following early-life stress is transmitted to breeding partners. Proc Biol Sci. 279(1729):709-14.

Repetti RL, Taylor SE and Seeman TE. 2002 Risky families: Family social environments and the mental and physical health of offspring. Psychological Bulletin 128: 330-366.

#noszeniedziecka #emocje #cukrzyca #otyłość #stres #dziecko #wpływstresunadziecko #przytulaniemaznaczenie #zachowanie #aktywność

Pobierz bezpłatny mini e-Book

"Ćwiczenia z myślenia"

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz Elżbiety Szymańskiej @2016-2020

Sprzedawca:

Indywidualna praktyka lekarska Elżbieta Szymańska

ul. Rejtana 10/14

Bydgoszcz 85-001

NIP 8882743692